Program Rekolekcji Wielkopostnych w parafii p. w. św. Mikołaja w Równem

       

   Program Rekolekcji Wielkopostnych  w parafii p. w.  św. Mikołaja w Równem

            od 18 –  do 20. III. 2016 r. głoszonych przez ks. Biskupa Antoniego Długosza

                                            ” Przyjmijmy Dar Miłosierdzia Bożego”

                                                               Piątek  – 18 marca

     09.00 –  Rozpoczęcie rekolekcji szkolnych – (SP i Gimnazjum)-

Uwielbienie Chrystusa Miłosiernego

Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży ZSP Równe

09.50 – Przygotowanie do Eucharystii

10.00 –  Eucharystia szkolna

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu

16.30 – Droga Krzyżowa rekolekcyjna

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

Nauka stanowa dla młodzieży (szkoła średnia i studenci)

  Sobota  – 19 marca – Uroczystość Św. Józefa

8.30 – Spowiedź dla osób chorych i starszych

9.00 – Msza św. z nauką dla chorych i Sakramentem Namaszczenia

11.00 – Msza św. z nauką ogólną

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

Niedziela Palmowa – 20 marca

8.00 -Msza Święta z nauką ogólną

Nauka stanowa dla kobiet

11.00 – Msza Święta z nauką ogólną

Nauka stanowa dla mężczyzn

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Gorzkie Żale z   Kazaniem Pasyjnym

17.00 – Msza św. z nauką ogólną oraz uroczystym błogosławieństwem, na zakończenie rekolekcji.