Planowany przebieg wizyty duszpasterskiej 2016/2017

Planowany przebieg wizyty duszpasterskiej 2016/2017

Data Godzina Ks. Proboszcz Ks. Karol
28.12.2016 9:00-15:00 ul. Długa ok. 25 domów ul. Leśna i  Zenona Staronia ok. 25 domów
15:00-21:00 ul. Długa ok. 25 domów Zenona Staronia ok. 25 domów
29.12.2016 9:00-15:00 ul. Długa ok. 25 domów ul. Zenona Staronia ok. 25 domów
15:00-21:00 ul. Długa ok. 25 domów ul. Zenona Staronia ok. 25 domów
30.12.2016 9:00-15:00 ul. Długa ok. 25 domów ul. Zenona Staronia ok. 25 domów
15:00-21:00 Długa ok. 25 domów ul. Zenona Staronia ok. 25 domów
31.12.2016 9:00-13:00 ul. Tartaczna ul. Kopalniana i Łukasiewicza
02.01.2017 15:00-21:00 ul. Polna ul. Akacjowa
03.01.2017 15:00-21:00 ul. Pocztowa- numery parzyste ul.Pocztowa – numery nieparzyste
04.01.2017 15:00-21:00 ul. Dworska – numery parzyste ul. Dworska – numery nieparzyste
 05.01.2017  17:00-19:00  odwiedziny rodzin nieobecnych  podczas planowej kolędy  odwiedziny rodzin nieobecnych  podczas planowej kolędy

Rodziny, które były nieobecne podczas planowej kolędy, a chcą otrzymać błogosławieństwo podczas wizyty duszpasterskiej prosimy o uzgodnienie telefoniczne: 791185538 lub osobiste w zakrystii.