DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12 marca 2017

                 

       DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                              12 marca 2017

 

                                        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami składanymi do puszek wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

 

 1. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godzinie 16.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po sumie rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia, pogłębienia naszej komunii z Bogiem.

 

 1. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Czyńmy to będąc posłuszni Objawieniom sprzed 100 lat w Fatimie.

 

 1. Jutro przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

 

 1. Msze święte w ciągu tygodnia o godz. 17.00./ intencje odczytać!/

 

 1. Modlitwę różańcową w najbliższą niedzielę poprowadzi Róża św. Józefa.

 

 1. Serdeczne ” Bóg zapłać!” przedstawicielom Rady Parafialnej, którzy w minionym tygodniu przygotowali dęby, na wykonanie nowego krzyża.

 

 1. Spotkania duszpasterskie w tym tygodniu w porozumieniu z ks. Karolem.

 

 1. Pragniemy podzielić się dwoma radosnymi wiadomościami:

            a/ parafia otrzyma bezpłatnie, czyli bez wkładu własnego; wsparcie projektu remontu dachu naszej świątyni dzięki wnioskowi złożonemu przez RDOŚ; z racji obszaru Natura 2000, do którego należy nasz kościół

            b/ parafia otrzyma z tego samego tytułu, i również bez wkładu własnego; wsparcie przy nasadzeniu 16 dębów i 16 jodeł w chronionym obszarze.

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych.

 

 1. W minionym tygodniu odszedł do wieczności, pochodzący z naszej parafii + August Leń, który ostatni etap swego życia, przeżył w Domu Pomocy Społecznej w Krośnie.