TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2017

                

         TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                19 marca 2017

 

                                        OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

 1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, społecznego i rodzinnego.

 

 1. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

 

 1. Jutro Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. To dzień szczególnej modlitwy za ojców. Jest to też dzień imienin ks. Arcybiskupa Seniora, Józefa Michalika oraz papieża seniora, Benedykta XVI. Dostojnych solenizantów polecajmy w naszych modlitwach.

 

 1. W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 09.00 i o 17.00. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

 

 1. Msze św. w ciągu tygodnia o godz. 17.00. /intencje/

 

 1. Modlitwę różańcową poprowadzi w najbliższą niedzielę Róża św. Krzysztofa.

 

 1. Spotkania duszpasterskie w porozumieniu z ks. Karolem.

 

 1. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w naszej parafii 30 marca.

 

 1. Przypominamy o potrzebie wpłacania na prenumeratę czasopism katolickich na kolejny kwartał.

 

 1. Zapowiedzi:

     Mateusz Damian Albrycht s. + Janusza i Genowefy Zygmunt , zam. w naszej parafii; z Bernadettą Marią Brzana, c. Włodzimierza i Marzeny Jakieła, zam.  również w naszej parafii. – /zap.1./

 

 1. Komunikat o uczestnictwie w SMAP.

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzymy obfitości łask Bożych.