PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 16 lipca 2017

              

           PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                           16 lipca 2017

 

                                              OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu.

 

 1. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.

 

 1. Nie zapominajmy też o codziennej modlitwie i udziale w nabożeństwach, które celebrujemy w naszym kościele w ciągu tygodnia. Jeśli nie mamy możliwości przybycia do kościoła na Mszę Świętą, to celebrujmy te nabożeństwa w łączności z katolickimi rozgłośniami.

 

 1. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. Warto zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy w ożywieniu osobistego życia religijnego. Chrześcijanin jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest pewnym i ważnym etapem jego wędrówki. Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna ojczyzna jest w niebie.

 

 1. Msze święte w ciągu tygodnia o godz. 18.00. ( intencje).

 

 1. W sobotę przypada liturgiczne święto św. Marii Magdaleny.

 

 1. W najbliższą niedzielę rozpocznie się XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: ” Niesiemy Dobrą Nowinę drogami świata”. Tradycyjnie więc po Mszach św. poświęcenie pojazdów mechanicznych. Z tej okazji możliwość złożenia ofiary w Akcji 1 grosz za 1 kilometr. Ofiary te są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

 

 1. Modlitwę różańcową w najbliższą niedzielę poprowadzi Róża św. Krzysztofa.

 

 1. Zachęcam nadal do wpisywania się do nowych Róż.

 

 1. Zapowiedzi:

      Mariusz Piotr Dziugan, zamieszkały w naszej parafii; z Mileną Stopa, zamieszkałą w Dęblinie; par. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie.(zap.II.)

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Łask Bożych.

 

 1. Podziękowanie serdeczne wszystkim kapłanom za przybycie na Odpust; ks. Karolowi i zaangażowanym parafianom za przygotowanie oprawy uroczystości Odpustowej. Szczególne wyrazy wdzięczności względem rodziny ś.p. Stanisława Długosz; byłego kościelnego, za spełnienie jego planów; tj. zakupienie nowych dywanów przy bocznych ołtarzach i nowych wycieraczek w przedsionku kościoła. Bóg zapłać!