Dziękczynienie za zbiory

Dożynki są świętem rolników o charakterze religijnym. Powrócono do tradycji dożynek parafialnych, dekanalnych, diecezjalnych będących dziękczynieniem składanym Bogu za szczęśliwie zakończone żniwa i zebrane plony. Obecnie – tak jak w przeszłości – formują się barwne pochody dożynkowe z wieńcami, które rolnicy składają w kościołach, przy ołtarzu wraz z innymi płodami ziemi.

 

Polskie dożynki mają ścisły związek z tradycją – wywodząca się z pierwszych wieków – Kościoła rzymskokatolickiego, który w miejsce starorzymskich ferie messis ustanowił jesienne dni kwartalne. Znaczenie tej uroczystości o charakterze religijnym jako dziękczynienia za zebrane plony podkreślał w mowach papież Leon Wielki.

 

Ofiarowany chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich – jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem gościnności, przyjaźni, wspólnoty. Chleb symbol wszystkich potrzeb człowieka, w czasie Mszy św. staje się Ciałem Chrystusa, pokarmem na życie wieczne. Wokół eucharystycznego chleba gromadzą się chrześcijanie, aby składać Bogu dziękczynienie. „Jak ten chleb rozsiany był po górach, a stał się jedno, tak niechaj się zbierze Kościół z krańców ziemi do Królestwa Twego…„ (Didache). Ten chleb „rozsiany po górach”, który stał się jedno, jawi się jako symbol zgromadzenia chrześcijan tworzących wspólnotę w Chrystusie.

 

Dożynki – największe w roku święto rolników – będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu – obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonu zbóż – zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów są dziękczynieniem za zebrane plony.

 

Nasze parafialne dziękczynienie odbyło się 15.08. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem o. Cecyla Szczepanika OFM. W kazaniu ksiądz proboszcz podkreślił szacunek do tradycji jak również szacunek do pracy i chleba. Msze Świętą animował Zespół Równianie ubogacając ją śpiewem, natomiast starostami byli Anna Albrycht i Arkadiusz Puchała.

Parafianie podtrzymali tradycje wicia pięknego wieńca dożynkowego pod przewodnictwem pani Janiny Szczepanik oraz kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich za który serdecznie dziękujemy.