Akcja Katolicka

ak1Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (dalej POAK) został powołany przez abp Józefa Michalika w 2005 roku. Pierwszym prezesem był p. Andrzej Gniady, a Asystentem Parafialnym ks. Kazimierz Rojek. Oddział liczy kilkunastu członków zwyczajnych i wspierających.

 

 

 

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną. Członkowie uczestniczą w wiosennych i jesiennych dniach skupienia, corocznie odbywają pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie (patrona AK) i biorą udział w Uroczystości Chrystusa Króla w Przemyślu.

 

ak2Święty Andrzej Bobola

POAK w czasie Wielkiego Postu organizuje Drogę Krzyżową ulicami Równego. Członkowie dekorują świątynię przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, przygotowują ołtarz na Święto Bożego Ciała, pomagają przy organizacji innych uroczystości parafialnych oraz włączają się w akcje charytatywne w parafii.

Obecnie od 2011 roku, Asystentem Kościelnym Parafialnego Oddziału jest ks. proboszcz Wojciech Kisiel, a prezesem Maria Szczepanik.