Sakrament chrztu

Wymagane dokumenty:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
  3. Nazwiska i imiona rodziców chrzestnych oraz ich adres zamieszkania
  4. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
  5.  Zgoda ks. proboszcza na chrzest poza parafią; jeżeli będzie on w innej parafii, aniżeli parafia naszego zamieszkania( zgodnie z Synodem Przemyskim wszystkie sakramenty udzielane są w parafii zamieszkania!)

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący czy osoby innej wiary,
  • osoby niepraktykujące,
  • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
  • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
  • prowadzący gorszący tryb życia.