Sakrament bierzmowania

Wymagane dokumenty:

  1. metryka chrztu (jeżeli osoba była ochrzczona poza parafią bierzmowania)
  2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
  3. w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek spełniający następujące warunki:

  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • prowadzić życie zgodne z wiarą
  • dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej, funkcję świadka może oczywiście pełnić inna osoba spełniająca w/w warunki,