Duszpasterze

Proboszcz: ks. Wojciech Kisiel

 

 

 

 

 

 

Wikariusz: ks. Karol Krupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezydent: ks. Zdzisław Długosz