PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lutego 2017

        

            PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU               5 lutego 2017

 

                                   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

 

 1. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Wspomnienie to łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz.17.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

 

 1. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.

 

 1. Msze św. w ciągu tygodnia o godz. 17.00.(intencje).

 

 1. Spotkania duszpasterskie w tym tygodniu w porozumieniu z ks. Karolem.

 

 1. Dziś po Mszach św. Adoracja Najświętszego Sakramentu, zaś po sumie zmiana tajemnic różańcowych. Z racji wspomnienia św. Agaty błogosławimy chleb, wodę i sól.

 

 1. Dzisiejsza składka będzie przeznaczona na potrzeby Diecezji.

 

 1. Modlitwę różańcową w najbliższą niedzielę poprowadzi Róża bł. Jana Balickiego

 

 1. Spotkanie Rady Duszpasterskiej w najbliższą niedzielę po Mszy wieczornej.

 

 1. Informacja Pana Sołtysa.

 

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych.