ODPUST PARFIALNY KU CZCI N. M. P. Z GÓRY KARMEL

               

          PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 15 lipca 2018

 

                ODPUST PARFIALNY KU CZCI N. M. P. Z GÓRY KARMEL

 

                                       OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                    

 

 

  1. W najbliższą niedzielę rozpocznie się XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: ” Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa”. Tradycyjnie po Mszach św. poświęcenie pojazdów mechanicznych. Z tej okazji możliwość złożenia ofiary w Akcji 1 grosz za 1 kilometr. Ofiary te są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

 

  1. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.

 

  1. W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. Warto zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy w ożywieniu osobistego życia religijnego. Chrześcijanin jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest pewnym i ważnym etapem jego wędrówki. Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna ojczyzna jest w niebie.

 

  1. Modlitwę różańcową w najbliższą niedzielę poprowadzi Róża św. Krzysztofa.

 

  1. Msze święte w ciągu tygodnia o godz. 18.00. ( intencje).

 

  1. W najbliższą niedzielę przypada liturgiczne święto św. Marii Magdaleny – w pobliskiej Dukli Odpust Parafialny.

 

  1. Podziękowanie serdeczne wszystkim kapłanom za przybycie na Odpust z księdzem dziekanem na czele; księdzu Ireneuszowi z pobliskiego Wietrzna za przyjęcie posługi przewodniczenia naszym uroczystościom Odpustowym podczas wszystkich Mszy świętych oraz wygłoszenie odpustowych homilii; ks. Karolowi, służbie liturgicznej i zaangażowanym parafianom za przygotowanie oprawy uroczystości Odpustowej.

 

  1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Łask Bożych.